SUA Smart Urban Areas Logo

Gii thiu

Tài trợ của Bộ Liên bang

Dự án Khu đô thị thông minh (SUA) được tài trợ bởi Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng (BMUV) của CHLB Đức trong khuôn khổ “Sáng kiến Xuất khẩu Bảo vệ Môi trường” (EXI)

Chuyên môn của đối tác dự án

Khoa Quy hoạch không gian, Đại học kỹ thuật Dortmund (RIM)

GS. TSKH. Nguyen Xuan Thinh (Trưởng nhóm)

Tobias Kuester-Campioni               (Trợ lý nghiên cứu)
Mathias Schaefer                             (Trợ lý nghiên cứu)

Chuyên môn: 

    •    Công nghệ GIS 3D và quét laser

    •    Viễn thám

    •    Thống kê đa biến

    •    Mô hình hóa và mô phỏng nước, năng lượng và vi khí hậu 

    •    Sinh đôi kỹ thuật số  

    •    Mô hình thông tin xây dựng (BIM) 

    •    Thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR)

    •    Công nghệ máy bay không người lái UAV

Nhiệm vụ: Chủ trì dự án, Quản lý dự án, Nghiên cứu

Wilo SE, Dortmund, Đức

Gero Boehmer (Giám sát)

Chuyên môn:

    •    Hợp tác quốc tế trong kinh doanh dự án

    •    Đào tạo

    •    Chuyển giao công nghệ

    •    Hiệu suất năng lượng

    •    Mạng lưới kỹ thuật số tại các siêu độ thị

Nhiệm vụ: Chuyển giao công nghệ


Tập đoàn Vingroup/Vinhomes, Hà Nội, Việt Nam

Tran Minh Trung (Phó tổng giám đốc Vinhomes)

Chuyên môn

    •    Nhà phát triển bất động sản

    •    Hợp tác đa ngành và là chuyên gia phát triển thương hiệu dẫn đầu thị          trường nội địa. 

    •    Quản lý tòa nhà

    •    Thủ tục pháp lý

    •    Thủ tục thực hiện 

Nhiệm vụ: Nhà cung cấp địa điểm vận hành và hỗ trợ dự án.

© 2022 – 2024 Toàn b bn quyn thuc d án SUA.

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK