SUA Smart Urban Areas logo

Liên H

Liên hệ:

Địa chỉ bưu điện:

Đại học kỹ thuật Dortmund
Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Quy hoạch Không gian (RP) về Mô hình hóa và Xử lý Thông tin Không gian (RIM)
GS. TSKH. Nguyen Xuan Thinh (Trưởng nhóm)
44227 Dortmund
Nước Đức

Địa chỉ văn phòng:

Đại học kỹ thuật Dortmund
Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Quy hoạch Không gian (RP) về Mô hình hóa và Xử lý Thông tin Không gian (RIM)

Cơ sở phía Nam, GB III, 2. OG, Phong 3.315
August-Schmidt-Straße 10
44227 Dortmund
Nước Đức
Telefon:     +49 231 755-5839
Fax:            +49 231 755-2508
E-Mail:        rim (dot) rp (at) tu (minus) dortmund (dot) de

Bản đồ:

© 2022 – 2024 Toàn b bn quyn thuc d án SUA.

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK