SUA Smart Urban Areas logo

Đăng ký

Đơn đăng ký sự kiện

Dự án SUA sẽ tổ chức HỘI THẢO ‘Xanh, Xanh lam, Xám’ vào ngày 30/29/2024 năm 29. Nhóm SUA chào mừng các vị khách và người tham gia tại IBZ trong khuôn viên Đại học TU Dortmund. Sự kiện này có xu hướng được tổ chức bằng tiếng Đức.

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được gửi tới bạn qua email.

Vui lòng đăng ký bên dưới.

Họ và tên*

Địa chỉ Email*

Công ty hoặc tổ chức*

Ngày EXI, 29.04.24*

Ngày Symposium, 30,04,24*

C hai ngày*

© 2022 – 2024 Toàn b bn quyn thuc d án SUA.

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK